ارزش‌های منابع انسانی

در شرکت راهبر فرآیند آریا 7 ارزش بنیادی منابع انسانی داریم که تمامی همکاران ما به آنها متعهد هستند. ما هنگام تصمیم‌گیری و نیز تنظیم روابط و رفتارهای خود مبتنی بر آنها عمل می‌کنیم.باور ما این است که ایستادگی روی این ارزش‌هاست که دستیابی به چشم‌انداز ارزشمند سازمان را تسهیل و میسر می‌کند.

 

ارزش‌های منابع انسانی

دکمه بازگشت به بالا