نگاه سبز

یکی از وجوه مهم فعالیت‌‌های شرکت راهبر فرآیند آریا، سبز بودن آن است. راهبر فرآیند آریا خود را در برابر آسیبی که براثر استخراج مواد معدنی به زمین وارد می‌شود، مسئول می‌‌داند.

راهبر فرآیند آریا در برنامه نگاه سبز خود در راستای اهداف زیر تلاش می‌کند:

 

دکمه بازگشت به بالا