آکادمی

یکی از ایده های اساسی مجموعه راهبر فرآیند آریا که به عبارتی جزو سیاستهای بنیادین شرکت نیز محسوب می شود، تلاش برای کاهش کار اقماری و ایجاد توازن کار و زندگی در صنایع معدنی ایران است. ازآنجاییکه صنایع معدنی دور از شهرها و در دل کویر قرار دارند، متأسفانه عموما کارکنان اقماری کشور در معرض آسیب های روانشناختی بسیاری قرار می گیرند؛ که یکی از سیاست های شرکت برای مقابله با این مشکل انجام دو مرحله زیر است:

  • استخدام افراد بومی

  • امکان استقرار خانواده کارکنان در شهرک هایی نزدیک سایت

برای محقق شدن این ایده، راهبر تصمیم به شکل دهی آکادمی پیشرفته ای کرد که در آن به پرورش متخصصین و تکنسین های معدن پرداخته می شود؛ به عبارتی راهبر فرآیند آریا با بررسی شرایط کار در صنعت معدن و از همه مهمتر بهبود شرایط کار اقماری، برای خود مأموریتی تعریف کرد که طی آن افراد خبره و باسابقه این مجموعه به مناطق محروم و نیمه محروم کشور رفته و افراد فاقد تخصص در حوزه معدن اما بااستعداد را شناسایی کنند؛ به این معنا که در مرحله اول فعالیت آکادمی، استعدادیابی دقیقی انجام می¬شود و سپس در مرحله بعد به این افراد آموزش های علمی و فنی لازم داده شده تا به درجه کافی از مهارت و تخصص برای رفع نیاز مجموعه برسند.

برای پیدایش و کسب بهترین نتیجه در آکادمی راهبر فرآیند آریا بررسی های بسیاری انجام گرفته که طی آن مباحث آموزشی متفاوتی را برای افراد منتخب مدنظر قرار داده شده؛ این آموزش ها شامل تمام موارد الزم برای به ثمر رسیدن نیرویی کارآمد است، برای مثال مباحث آموزشی اولیه و ساده برای اپراتورها و کارگرهای ساده از قبیل آموزش ابزارشناسی و بیسیک فنی برای شناسایی قطعات، نقشه خوانی و آموزش های کلی برق برای آشنایی با حساسیت های دستگاه ها و … تا تیم نت با وظیفه تأمین و نگهداری، در نظر گرفته شده است؛ که برای به نتیجه رساندن این امر، با برترین دانشکده ها و مؤسسات علمی-فنی کشور همکاری به عمل آمده و از نخبه ترین متخصصین صنعت معدن کشور استفاده شده که درنهایت ساعت ها موارد آموزشی در این زمینه تهیه شده است، که شایان ذکر است که با توجه به گستردگی مطالب آموزشی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، حداقل 2 سال زمان برای گذراندن این دوره ها و فراگیری کل موضوعات مورد نیاز است.

دکمه بازگشت به بالا