فرهنگ بهره وری

شرکت راهبر فرایند آریا نگاه ریشه‌ای به مقوله مدیریت و بهره وری را سرلوحه کاری خود قرار داده است، در این مسیر هدف اصلی، تطابق خدمت ارائه شده توسط مجموعه با انتظارات مشتری است، به صورتی که بهره‌برداری همراه با ارزش‌افزوده و ارتقای مجموعه صورت بپذیرد.

این بهره وری شامل استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش استهلاک ماشین‌آلات است به نحوی که با استفاده از تکنولوژی‌های روز و دانش جدید سطح کیفیت و توان کارخانه در زمان بهره‌برداری ارتقا داده شده و ارزش‌افزوده‌های بیشتری را نیز تولید می­کند.

در این مسیر مجموعه سرلوحه خود را برنامه‌ای با استفاده از اصول استفاده از سیستم دانشی پیشرفته، تکنولوژی و تجهیزات روز، استفاده و بهره وری از فناوری‌های نوین مثلIoT ، برنامه ارتقای فرآیند کاری مبتنی بر بهره‌وری و کیفیت قرار داده است.

با استفاده از نظام مدیریت کیفیت نوین، شرکت راهبر فرآیند آریا به دنبال ارتقای کیفیت خروجی و کاهش هزینه‌های تولید است و با مدیریت انرژی، استفاده مفید و بهره‌ور از منابع کاری به دنبال بالاتر بردن کیفیت تولید مواد و افزایش خلوص و عیار محصول نهایی با همان مواد اولیه است.

موضوع دیگری که در نظام مدیریت کیفیت با مدد از شرکای علمی و اجرایی مجموعه صورت گرفته است، کاهش هزینه‌های تولید به واسط کاهش مصرف انرژی، کاهش خطا و عدم بهره‌وری انسانی، رشد دهی نیروی کاری، استفاده از دانش مهندسی نوین، جلوگیری از اتلاف منابع و استهلاک تجهیزات است که مشتریان و ذینفعان مجموعه علاوه بر خدمت دریافتی، ارزش‌افزوده کاری و توسعه فنی خط خود را نیز شاهد باشند و با یک تیر چند نشان را بزنند.

مسیر کیفیت مجموعه از دل دانش، مدیریت و نگاه ویژه به نیروی انسانی می‌گذرد تا با این دستمایه ارزش و جایگاه بهره‌وری را در این صنعت ارتقا ببخشد.