مأموریت‌ و چشم‌انداز

ماموریت و چشم انداز

مأموریت ما در راهبر فرآیند آریا بهره‌برداری نوآورانه، بهره‌ور و سبز از خطوط فرآوری مواد معدنی و گندله‌سازی است.

 

در راستای این مأموریت یک چشم‌انداز کلی را برای خود در نظر گرفته‌ایم.

این چشم‌انداز فقط آرزویی بر روی کاغذ نیست!

درواقع، با طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های مدیریتی کارآمد، جذب متخصصین و افراد نخبه، پرورش منابع انسانی متخصص در این حوزه و ایجاد شبکه همکاران، شرکت راهبر فرآیند آریا خواهد توانست فضایی تشکیل دهد که دسترسی به این چشم‌انداز را هموار سازد. این چشم‌انداز بدین صورت است:

شرکتی الگو در شاخص های بهره برداری

ورود به بازار جهانی به ویژه استرالیا

پیشرو در استفاده از تکنولوژی های نوین بهره برداری

دکمه بازگشت به بالا