مدیریت بهره‌برداری

شرکت راهبر فرایند آریا نگاه ریشه‌­ای به مقوله مدیریت و بهره‌­وری را سرلوحه کاری خود قرار داده است، در این مسیر هدف اصلی، تطابق خدمت ارائه شده توسط مجموعه با انتظارات مشتری است، به صورتی که بهره‌­برداری همراه با ارزش‌­افزوده و ارتقای مجموعه صورت بپذیرد. این بهره‌­وری شامل استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش استهلاک ماشین‌­آلات است به نحوی که با استفاده از تکنولوژی­‌های روز و دانش جدید سطح کیفیت و توان کارخانه در زمان بهره‌­برداری ارتقا داده­ شده و ارزش‌­افزوده‌­های بیشتری را نیز تولید می­‌کند.

در این مسیر مجموعه سرلوحه خود را برنامه‌­ای با استفاده از اصول استفاده از سیستم دانشی پیشرفته، تکنولوژی و تجهیزات روز، استفاده از فناوری­‌های نوین مثل IoT ، برنامه ارتقای فرآیند کاری مبتنی بر بهره‌­وری و کیفیت قرار داده است.

با استفاده از نظام مدیریت کیفیت نوین، شرکت راهبر فرآیند آریا به دنبال ارتقای کیفیت خروجی و کاهش هزینه­‌های تولید است و با مدیریت انرژی، استفاده مفید و بهره‌­ور از منابع کاری به دنبال بالاتر بردن کیفیت تولید مواد و افزایش خلوص و عیار محصول نهایی با همان مواد اولیه است.

موضوع دیگری که در نظام مدیریت کیفیت با مدد از شرکای علمی و اجرایی مجموعه صورت گرفته است، کاهش هزینه‌­های تولید به واسط کاهش مصرف انرژی، کاهش خطا و عدم بهره‌­وری انسانی، رشد دهی نیروی کاری، استفاده از دانش مهندسی نوین، جلوگیری از اتلاف منابع و استهلاک تجهیزات است که مشتریان و ذینفعان مجموعه علاوه بر خدمت دریافتی، ارزش­‌افزوده کاری و توسعه فنی خط خود را نیز شاهد باشند و با یک تیر چند نشان را بزنند. مسیر کیفیت مجموعه از دل دانش، مدیریت و نگاه ویژه به نیروی انسانی می­‌گذرد تا با این دستمایه ارزش و جایگاه بهره­‌وری را در این صنعت ارتقا ببخشد.

 

دکمه بازگشت به بالا