فرهنگ بهره‌وری

شرکت راهبر فرآیند آریا نگاه ریشه‌ای به مقوله مدیریت و بهره‌وری را سرلوحه کاری خود قرار داده و در این مسیر هدف اصلی، تطابق خدمت ارائه شده توسط مجموعه با انتظارات مشتری است که درنهایت موجب بهره‌برداری همراه با ارزش‌افزوده و ارتقای مجموعه خواهد بود. این بهره‌وری شامل استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش استهلاک ماشین‌آلات است به نحوی که با استفاده از تکنولوژی‌های روز و دانش جدید سطح کیفیت و توان کارخانه در زمان بهره‌برداری ارتقا داده شده و ارزش‌افزوده‌های بیشتری را نیز تولید ­‌کند. در این مسیر مجموعه سرلوحه خود را برنامه‌ای برپایه اصول استفاده از سیستم دانش‌محور پیشرفته، تکنولوژی و تجهیزات روز، استفاده از فناوری‌های نوین مثل IoT برنامه ارتقای فرآیند کاری مبتنی بر بهره‌وری و کیفیت قرار داده است. با استفاده از نظام مدیریت کیفیت نوین، شرکت راهبر فرآیند آریا به دنبال ارتقای کیفیت خروجی و کاهش هزینه‌های تولید است و با مدیریت انرژی، استفاده مفید و بهره‌ور از منابع کاری به دنبال بالاتر بردن کیفیت تولید مواد و افزایش خلوص و عیار محصول نهایی با همان مواد اولیه است.

موضوع دیگری که در نظام مدیریت کیفیت با مدد شرکای علمی و اجرایی مجموعه صورت گرفته، کاهش هزینه‌های تولید به واسطه کاهش مصرف انرژی، کاهش خطا و عدم بهره‌وری انسانی، رشد دهی نیروی کاری، استفاده از دانش مهندسی نوین و جلوگیری از اتلاف منابع و استهلاک تجهیزات است. در این صورت مشتریان و ذی‌نفعان مجموعه علاوه بر خدمات دریافتی، ارزش‌افزوده کاری و توسعه فنی خط خود را نیز شاهد باشند و به اصطلاح با یک تیر چند نشان را بزنند. مسیر کیفیت مجموعه از دل دانش، مدیریت و نگاه ویژه به نیروی انسانی می‌گذرد تا با این دستمایه ارزش و جایگاه بهره‌وری را در این صنعت ارتقا ببخشد.

دکمه بازگشت به بالا