کارخانه‌ها

مجتمع کنسانتره سنگ‌آهن فکور صنعت زرند

 

 • بهره برداری از اولین کارخانه کنستانتره سنگ آهن
 • اجرای طرح های جدید
 • زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان بومی
 • بهره گیری از اینترنت اشیا

کارخانه بازیافت باطله چادرملو

 

 • بهره برداری از کارخانه بازیافت کنستانتره سنگ آهن
 • اجرای طرح های جدید
 • زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان بومی
 • بهره گیری از اینترنت اشیا

کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن پایا فولاد کویر یزد

 

 • بهره برداری از کارخانه کنستانتره سنگ آهن
 • اجرای طرح های جدید
 • زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان بومی
 • بهره گیری از اینترنت اشیا

 

دکمه بازگشت به بالا