توسعه های شرکت راهبر فرایند آریا تا سال ۱۴۰۲

این توسعه ها شامل:

  • شرکتی الگو در شاخص‌های بهره‌وری
  • تولید ۱۲ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
  • ورود به بازار جهانی

این چشم‌انداز و توسعه فقط آرزویی بر روی کاغذ نیست! و با طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های مدیریتی کارآمد، جذب متخصصین و افراد نخبه و پرورش منابع انسانی متخصص در این حوزه و ایجاد شبکه همکارانی که راهبر فرآیند آریا دارد درمجموع می‌تواند فضایی تشکیل دهد که دسترسی به این چشم‌انداز را هموار کند.

” تحقق بهره‌برداری جهان تراز، حضور در بازار جهانی و ارائه خدمات بهره‌برداری در خارج از کشور به ویژه استرالیا“