تکنولوژی‌های روز

تکنولوژی‌های روز

مهم‌ترین تغییرات استراتژیک در صنایع معدنی دنیا، مبتنی بر نسل پنجم انقلاب صنعتی بود. ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های این نسل، به‌کارگیری هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های حجیم (Big Data) و غیره است؛ بنابراین، شرکت‌های معدنی پیشرو در دنیا مانند BHP  Wood و Vale همگام با این تغییرات، الگوهای جدید مدیریتی و فناوری‌های نوین را خلق و به کار گرفته‌اند.

در این میان، شرکت راهبر فرآیند آریا نیز با استفاده از تکنولوژی های روز و توجه به تغییرات محیطی ایجادشده در نسل پنجم انقلاب صنعتی، انتخاب‌های مهمی پیش روی خود دارد که نوآوری همراه با توسعه یکپارچه و هوشمند، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در استفاده از تکنولوژی های به روز است.

به عبارت دیگر، راهبر فرآیند آریا، هم‌زمان با تمرکز بر مدیریت هزینه و کارایی عملیاتی خطوط تولیدی، سطح بلوغ خود را ارتقاء داده تا مجموعه Smart RFA را ایجاد کند و از این طریق با شرکت‌های پیشروی دنیا با استفاده از تکنولوژی همگام و هم مسیر شود؛ بنابراین، هوشمندی و هوشمندسازی در راهبر فرآیند آریا در تمامی سطوح استراتژیک، میانی و عملیاتی متبلور شده و توسعه همگون و تکثیرپذیری RFA  را به همراه خواهد داشت.

در سند چشم‌انداز شرکت، توسعه همگون و تکثیرپذیری خطوط تولید و بهره‌برداری از آن در بازارهای هدف جهانی بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.

هوشمندسازی و تکثیرپذیری هوشمندانه در حین یکپارچگی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

با توجه به حکمرانی سیستم‌ها و فرآیندها از یک سو و تکامل بلوغ RFA از سوی دیگر، نقشه راهی را برای شرکت متصور هستیم که با یکپارچگی کل کسب‌وکار (سازمان، ساختار، سیستم‌ها و فرآیندها) شروع شده و کار را به فاز دوم بلوغ یعنی ERFA  خواهد رساند.

در سطح بلوغ ERFA، شرکت راهبر فرآیند آریا ابعاد سازمانی و فرآیندی، داده‌های نرم‌افزاری و همچنین، سرویس‌ها و خدمات خود را مکانیزه نموده و آمادگی لازم برای رسیدن به شرکتی هوشمند و رقابت‌پذیر در سطح جهانی (SRFA) را کسب می‌نماید.

به‌عبارت‌دیگر، در سطح بلوغ SRFA، با به‌کارگیری سیستم‌های DSS و رفتارهای دیجیتال و هوشمند و همچنین، استخراج دانش از انبار داده‌ها (Data mining)، تصمیم‌های استراتژیک و عملیاتی در سطوح ملی و بین‌المللی، میسر، محدودیت‌های جغرافیایی، مرتفع و ورود شرکت به عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر شده است، درنتیجه، به‌منظور پاسخ به شرایط محیطی نسل پنجم انقلاب صنعتی حاکم بر شرکت RFA، در جمع‌بندی می‌توان نقشه راه تحول شرکت راهبر فرآیند آریا را به شرح زیر ارائه داد: