برنامه استخدام نیرو ها و برنامه ۲ ساله

برای استخدام نیرو ما اگر بخواهیم به توسعه عمومی کشور نگاه کنیم، مسأله اصلی توسعه مخصوص مناطق محروم و فعال کردن معادن در این مناطق است.

ما سعی می‌کنیم تا جایی که امکان داردبرای استخدام نیرو از نیروهای بومی استفاده کنیم ولی لازمه آن این است این افراد از حداقل دانش این صنعت بهره‌مند باشند. برای رفع این موضوع، مجموعه ما مباحث آموزشی متفاوتی را مدنظر قرار داده و ساعت‌ها آموزش آماده شده که حداقل ۲ سال زمان برای گذراندن این دوره‌ها و فراگیری کل موضوعات مورد نیاز است.

در سال ۹۸ بخش عمده‌ای از این آموزش‌ها شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. نگاه مجموعه به امور آموزشی نیروی انسانی بسیار بالا بوده و باتوجه به این مسأله نظام مدیریت عملکردی را پایه‌گذاری کردیم که نظامی است که افراد می‌توانند در آن مهارت و توانمندی‌های خودشان را ارائه و ارتقا بدهند.

در نهایت وجود این دو عامل در کنار هم است که می‌تواند به رشد نیروی انسانی بسیار کمک کند.