همکاری با سازمان های مردم نهاد

مجموعه راهبر فرآیند آریا با نگاه به توسعه پایدار و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در قالب مسئولیت اجتماعی خود در حوزه محیط زیست و توسعه مناطق بومی و با عنایت به خط مشی خود، برنامه‌ریزی جدی در تعامل با سازمان‌های مردم نهاد دارد.

این نگاه شامل سه گروه از نهادهای مردمی نهاد می‌گردد:

۱. سازمـان‌های حـامـی محیـط زیـسـت: در راستای مأموریت سبز بودن مجموعه و کاهش مصرف انرژی و آسیب رساندن به طبیعت، استفاده از انرژی‌های پاک، مدیریت مصرف آب در تولید، توسعه فضای سبز و کاهش دی اکسید کربن و سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرد. این مهم به صورتی است که مجموعه علاقه‌مندی مشارکت و همکاری با این سازمان‌ها برای پیاده‌سازی بهتر مأموریت‌ها در شرکت صورت بپذیرد.

۲. سازمان‌های خیریه: مجموعه راهبر فرایند آریا در راستای مأموریت تبدیل محل کار خود به محیط بهتری برای زندگی و استفاده از مردم بومی، برنامه زیرساختی برای تعامل با جامعه بومی و در الویت قراردهی اشتغال نیروهای متخصص محلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در الویت توسعه است. در همین رابطه سازمان‌های خیریه و نهاد بومی محل‌های احداث یا بهره‌برداری معادن و کارخانه‌ها می‌توانند بازوهای خوبی برای تعامل و شناخت افراد مورد نظر برای مجموعه باشند.

۳. سازمان‌های مردم نهاد دانشی: سازمان‌ها و انجمن‌های علمی دانشی در راستای با مأموریت توسعه دانش و ارتقای سطح کیفیت و بهره‌وری مجموعه یکی از مهم‌ترین ارکان تمایز عملکردی مجموعه هستند. در همین رابطه برنامه زیرساختی برای ارتباط با شبکه‌های علمی اعم از دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و سایر سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه این همکاری در نظر گرفته شده‌اند که می‌تواند راهگشای جدی برای سرعت‌گیری توسعه این صنعت در کشور باشد.

۴. سازمان‌های مردم نهاد موضوعی: جمعیت‌ها و مجموعه‌­های مردم نهادی که در راستای توسعه پایدار و توسعه اجتماعی و ایجاد شایستگی‌های اجتماعی حرکت می‌نمایند، همچنین بنیادهایی که به سمت توسعه ملی گام برمی­دارند، می‌توانند یکی از همراهان خوب مجموعه راهبر فرآیند باشند تا با همراهی آنها برنامه‌های موردنظر مجموعه برای رشد و تعالی ایران به عرصه ظهور بیشتری برسد و ارتقای فرهنگی و توان درونی بیشتری را برای این صنعت نیز ایجاد نماید.